Access

Ook Binnen de MS Access omgeving is een goede beheersing van de VBA - Macro taal van meerwaarde. VBA kan een belangrijke rol spelen in een Access applicatie. Niet in de structuur van de data maar wel bij het bouwen van de gebruikers-inteface (GUI). Ook het bouwen van maatwerk oplossingen binnen MS Access heb ik mij om die reden met veel enthousiasme eigen gemaakt.

MS Access Databases kunnen een grote rol spelen bij het snel en eenvoudig toegankelijk maken van grote hoeveelheden informatie. Cruciaal is de opbouw van de struktuur van de data. Hiermee valt of staat de kwaliteit van de gebruikerservaring. Mede om die reden heb ik mij in deze materie verdiept met behulp van enkele modules van de Open Universiteit (ou.nl). Ook SQL, de standaard vraagtaal voor databases heb ik me op die wijze in verdiept. Alles om zo breed mogelijke dienstverlening aan te kunnen bieden.